Webinář pro poskytovatele vyrovnávacích plateb dle rozhodnutí SOHZ

19. 3. 2024
V návaznosti na informační povinnost SOHZ za roky 2022 a 2023, která se plní v letošním roce, uspořádal Úřad webinář za účelem představení Metodiky k plnění informační povinnosti SOHZ a seznámení s aplikací Sběr dat. Informační povinnost se týká pouze subjektů, kteří v letech 2022 a 2023 poskytli veřejné prostředky v podobě dotace, vyrovnávací platby, příspěvku apod. určitému podniku za poskytnutí služby obecného hospodářského zájmu (např. zajištění dopravní obslužnosti, zdravotní péče…), přičemž v právním aktu poskytnutí veřejných prostředků na uvedené služby je uveden odkaz na rozhodnutí SOHZ.

Na webináři zástupci Úřadu seznámili zainteresované poskytovatele vyrovnávacích plateb s novými funkcionalitami aplikace Sběr dat a s Metodikou k plnění informační povinnosti SOHZ, která je určena poskytovatelům vyrovnávacích plateb na služby obecného hospodářského zájmu a stanovuje, jak dostát požadavkům plnění informační povinnosti SOHZ při využití webové aplikace Sběr dat.

Úřad zavedl aplikaci Sběr dat v roce 2022 za účelem zefektivnění celkového procesu, větší automatizace aktivit a automatické konsolidace dat předávaných od poskytovatelů veřejné podpory. Záměrem vytvoření této aplikace bylo zejména sjednocení obdržených údajů a zjednodušení plnění informační povinnosti jak na straně poskytovatelů vyrovnávacích plateb, tak i nejen na straně Úřadu, který vypracovává souhrnnou zprávu za Českou republiku a předkládá ji Evropské komisi. Aplikace Sběr dat slouží ke shromažďování údajů o poskytnutých vyrovnávacích platbách v rozhodném období dvou let, za které se plní informační povinnost. Neslouží k průběžné evidenci záznamů vyrovnávacích plateb.

Jakmile bude aplikace Sběr dat připravena a otevřena pro vkládání údajů, zveřejní Úřad na svých stránkách výzvu ke splnění informační povinnosti, včetně odkazu pro přihlášení do aplikace.

 

Záznam z webináře Videozáznam z webináře 19.9 MB (formát *.mp4)

Metodika k plnění informační povinnosti SOHZ Metodika k plnění informační povinnosti SOHZ 1.1 MB

Tiskové oddělení ÚOHS

24/048

 

12. dubna 2024 / Komise konzultuje s členskými státy omezené prodloužení části 2.1 Dočasného krizového a transformačního rámce pro odvětví zemědělství Na posledním zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 21. - 22. 3. 2024, byl zdůrazněn význam odolného a udržitelného zemědělského odvětví pro potravinovou bezpečnost a strategickou...

11. dubna 2024 / Memorandum o spolupráci ÚOHS a ČSÚ má pomoci se sdílením informací ve státní správě Předsedové Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Českého statistického úřadu Petr Mlsna a Marek Rojíček dnes v Praze podepsali memorandum o spolupráci obou úřadů. Vzájemná spolupráce...

10. dubna 2024 / Výroční zpráva 2023 – rekordní počet potrestaných zakázaných dohod i velký nárůst prověřených zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal svou výroční zprávu za rok 2023. V publikaci Úřad shrnuje výsledky své činnosti ve všech oblastech, v nichž má svěřenu věcnou působnost...

9. dubna 2024 / Evropská komise povolila program na podporu dostupného nájemního bydlení Evropská komise schválila český program veřejné podpory ve výši 476 milionů eur (12 mld. korun) na podporu výstavby, rekonstrukce a pořízení cenově dostupných nájemních bytů. Projekt...

28. března 2024 / Změna e-mailových adres ÚOHS, nově nám můžete napsat na @uohs.gov.cz V souvislosti s přechodem na jednotnou státní doménu, která spočívá ve sjednocení adres webových a e-mailových domén státní správy v České republice, změní Úřad pro ochranu hospodářské...

27. března 2024 / Konference o veřejné podpoře představuje kompletní program Konference o veřejné podpoře pořádaná každoročně Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže se letos uskuteční ve dnech 12. a 13. června 2024. Přednášející z řad ÚOHS a české...

22. března 2024 / Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

21. března 2024 / Výzva ke splnění informační povinnosti pro poskytovatele vyrovnávací platby za závazek veřejné služby podle rozhodnutí 2012/21/EU Poskytovatelé podpory, kteří v uplynulých dvou letech financovali tzv. služby obecného hospodářského zájmu a používali pro tento účel rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz