Konference o veřejné podpoře představuje kompletní program

27. 3. 2024
Konference o veřejné podpoře pořádaná každoročně Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže se letos uskuteční ve dnech 12. a 13. června 2024. Přednášející z řad ÚOHS a české advokacie či justice posílí i letos zástupci Evropské komise a další zahraniční odborníci. Registrace na konferenci bude zahájena na počátku dubna.

Konference o VP

Konferenci zahájí tradiční úvodní slovo předsedy pořadatele Petra Mlsny. Úvodní panel konference pak bude zaměřen na nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh a jeho dopad na subjekty v České republice. Na úvod tohoto panelu vystoupí pan Eddy De Smijter, který je vedoucím příslušného oddělení Evropské komise, GŘ pro hospodářskou soutěž. Do jeho kompetence spadá prošetřování zahraničních subvencí a schvalování příslušných notifikací. Od října 2023 mají totiž podniky povinnost notifikovat předem Evropské komisi zahraniční finanční příspěvky (subvence) v případě účasti na fúzi, kdy alespoň jeden z podniků v Unii dosahuje celkového obratu nejméně 500 milionů eur a nabídky v rámci veřejné zakázky, jejíž hodnota bude přesahovat 250 milionů eur. Postřehy k tomuto tématu publiku sdělí rovněž místopředseda ÚOHS Petr Solský, Vojtěch Horsák z ÚOHS a advokáti Jan Kupčík a Ivo Janda.  

Podpora pro pozemní dopravu bude hlavním tématem další části konference, v jejímž rámci se bude hovořit zejména o návrhu nařízení o blokové výjimce pro oblast dopravy (TBER) a zajištění dopravní obslužnosti ze strany veřejných orgánů v rámci závazku veřejné služby. K uvedené problematice vystoupí Doris Gradenegger z DG COMP Evropské komise, Gabriela Kinclová z ÚOHS a Ondřej Michalčík z Ministerstva dopravy.

Nejnovější rozhodovací praxi Evropské komise a Soudního dvora EU představí Michael Kincl z Nejvyššího soudu ČR a advokáti Martin Látal a Jiří Mňuk.

Čtvrteční program konference bude celý věnován podpoře de minimis a jejímu zápisu do registru podpor malého rozsahu. Na toto téma vystoupí Libuše Bílá, Vojtěch Horsák a Jana Staroňová z ÚOHS, Soňa Drobová z Protimonopolného úradu SR a Adam Zvonař, který zprostředkuje zkušenosti poskytovatele podpory.

Kompletní program konference naleznete zde

Tiskové oddělení ÚOHS
24/051

12. dubna 2024 / Komise konzultuje s členskými státy omezené prodloužení části 2.1 Dočasného krizového a transformačního rámce pro odvětví zemědělství Na posledním zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 21. - 22. 3. 2024, byl zdůrazněn význam odolného a udržitelného zemědělského odvětví pro potravinovou bezpečnost a strategickou...

11. dubna 2024 / Memorandum o spolupráci ÚOHS a ČSÚ má pomoci se sdílením informací ve státní správě Předsedové Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Českého statistického úřadu Petr Mlsna a Marek Rojíček dnes v Praze podepsali memorandum o spolupráci obou úřadů. Vzájemná spolupráce...

10. dubna 2024 / Výroční zpráva 2023 – rekordní počet potrestaných zakázaných dohod i velký nárůst prověřených zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal svou výroční zprávu za rok 2023. V publikaci Úřad shrnuje výsledky své činnosti ve všech oblastech, v nichž má svěřenu věcnou působnost...

9. dubna 2024 / Evropská komise povolila program na podporu dostupného nájemního bydlení Evropská komise schválila český program veřejné podpory ve výši 476 milionů eur (12 mld. korun) na podporu výstavby, rekonstrukce a pořízení cenově dostupných nájemních bytů. Projekt...

28. března 2024 / Změna e-mailových adres ÚOHS, nově nám můžete napsat na @uohs.gov.cz V souvislosti s přechodem na jednotnou státní doménu, která spočívá ve sjednocení adres webových a e-mailových domén státní správy v České republice, změní Úřad pro ochranu hospodářské...

22. března 2024 / Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

21. března 2024 / Výzva ke splnění informační povinnosti pro poskytovatele vyrovnávací platby za závazek veřejné služby podle rozhodnutí 2012/21/EU Poskytovatelé podpory, kteří v uplynulých dvou letech financovali tzv. služby obecného hospodářského zájmu a používali pro tento účel rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití...

19. března 2024 / Webinář pro poskytovatele vyrovnávacích plateb dle rozhodnutí SOHZ V návaznosti na informační povinnost SOHZ za roky 2022 a 2023, která se plní v letošním roce, uspořádal Úřad webinář za účelem představení Metodiky k plnění informační povinnosti...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz