VFN v Praze nezadávala IT zakázky dle zákona

4. 5. 2023
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Všeobecné fakultní nemocnici v Praze pokutu ve výši jednoho milionu korun za pokračování v přestupku spočívajícího v zajišťování supervizní péče pro nemocniční informační systém prostřednictvím jednotlivých objednávek bez provedení zadávacího řízení nebo jiného možného postupu dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Svým postupem mohl zadavatel ovlivnit výběr dodavatele. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze uzavřela se společností STAPRO, s. r. o., v dubnu 1996 smlouvu na zpracování projektu nemocničního informačního systému včetně dodávky technického a programového vybavení a uvedení systému do plného provozu. V průběhu let 2006–2012 zadavatel rozšiřoval předmět smlouvy uzavíráním dalších smluv s dodavatelem. V roce 2013 zadavatel uzavřel s dodavatelem smlouvu na dobu určitou (48 měsíců) na poskytování služeb supervizní péče o dotčený nemocniční informační systém.  Z této smlouvy dále vyplývá, že všechny materiály, koncepty, know-how nebo techniky vztahující se k plnění smlouvy jsou ve vlastnictví dodavatele STAPRO a zadavatel je oprávněn pouze k jejich nevýhradnímu užívání. Po uplynutí účinnosti této smlouvy docházelo k poptávání uvedených služeb na základě jednotlivých objednávek, kdy cena poptávaných a obdržených služeb na zajištění supervizní péče o nemocniční informační systém od dodavatele STAPRO na základě jednotlivých objednávek dosáhla v letech 2017–2022 téměř 179 milionů korun bez DPH.

Vzhledem k tomu, že u každé z objednávek přesáhla její předpokládaná hodnota dva miliony korun, což je limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na služby, byl zadavatel povinen jednotlivé veřejné zakázky (objednávky) zadat v zadávacím řízení dle zákona nebo postupovat jiným zákonem aprobovaným postupem. Zadavatel v tomto případě nemohl použít jednací řízení bez uveřejnění, jež odůvodňoval exkluzivitou dodavatele STAPRO spočívající v existenci jeho výhradních práv duševního vlastnictví, neboť nebyly kumulativně splněny podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění. Úřad ve svém rozhodnutí konstatoval, že v případě veřejných zakázek pravidelné povahy se jedná o trvající či pravidelně pořizované dodávky či služby, u nichž měl zadavatel při jejich zadávání vycházet z výpočtu předpokládané hodnoty jednotlivých veřejných zakázek, tedy z celkové ceny, kterou reálně uhradil za služby stejného druhu během 12 měsíců předcházejících datu zadání konkrétní veřejné zakázky.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
23/60 – S0120/2023

13. června 2024 / Úřad rozvíjí spolupráci v oblasti práce s daty, uzavřel memorandum s FIS VŠE Praha Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes podepsal memorandum o spolupráci s děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Jakubem Fischerem...

7. června 2024 / ÚOHS uložil Vyššímu Brodu pokutu za udělení koncese mimo zadávací řízení Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad podaný městem Vyšší Brod a potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž byla městu uložena pokuta ve výši 800...

5. června 2024 / Úřad rozšířil Sborník vybraných rozhodnutí veřejných zakázek z oblasti dopravy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již podruhé aktualizoval Sborník vybraných rozhodnutí veřejných zakázek z oblasti dopravy, když do publikace nově zařadil rozhodnutí vydaná do konce roku 2023

29. května 2024 / Vláda jednala za účasti předsedy ÚOHS o novelách souvisejících s nařízením o zahraničních subvencích Vláda České republiky na svém dnešním zasedání za účasti předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsny projednala návrh legislativních změn v zákoně o úpravě některých...

20. května 2024 / ÚOHS obdržel ocenění za kvalitní spolupráci od Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů České republiky udělovalo na svém výročním zasedání ocenění za dobrou spolupráci. Mezi oceněné instituce a sdružení se zařadil...

17. května 2024 / Májová konference 2024 seznámila s různorodými pohledy na veřejné zadávání Třetí ročník Májové konference o veřejných zakázkách se uskutečnil ve dnech 15. a 16. května, přičemž kvůli uspokojení značného zájmu účastníků se konal v kongresových prostorách...

15. května 2024 / Úvodní slovo předsedy ÚOHS Petra Mlsny na Májové konferenci 2024 Vážené dámy, vážení pánové, je mi ctí vás přivítat na dalším ročníku Májové konference o veřejných zakázkách. Pravidelnou konferenci o veřejném zadávání jsme začali pořádat

13. května 2024 / Průvodce základy veřejných zakázek seznámí se základními instituty a postupy zadávacího řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal aktualizované vydání Průvodce základy veřejného zadávání. Publikace nahrazuje třídílného Stručného průvodce zadavatele světem veřejných...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz