Předseda ÚOHS nově nastavil rozhodovací praxi u maximálních a předpokládaných hodnot rámcových dohod

9. 5. 2023
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zrušil v rámci řízení o rozkladu prvostupňové rozhodnutí ve věci možného spáchání přestupku zadavatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., v zadávacím řízení za účelem uzavření rámcové dohody „Dodávka motorové nafty - 2. vyhlášení“ a správní řízení zastavil. V rozhodnutí je nově řešena problematika související s celkovou odhadovanou hodnotou u rámcových dohod, Úřad proto hlavní závěry obsažené v rozhodnutí shrnuje v této tiskové zprávě.

Předseda Úřadu ve svém rozhodnutí reagoval zejména na judikaturu Soudního dvora Evropské unie[1], na jejímž základě by bylo možné se domnívat, že zadavatel musí v oznámení o zahájení zadávacího řízení uvést kromě jiného také odhadované množství nebo odhadovanou hodnotu, jakož i nejvyšší množství nebo nejvyšší hodnotu výrobků, které mají být dodány podle rámcové dohody. Předseda ÚOHS bere v potaz, že rozsudky SDEU jsou závazné. Současně však z nich vyvozené povinnosti související s předpokládaným množstvím nebo hodnotou zboží dodaného na základě rámcové dohody, nenachází dosud odraz v zákoně ani evropské směrnici, není tedy v tomto směru zadavatelům stanovena jednoznačná zákonná povinnost. Je proto třeba přihlížet zejména k důvodům, pro které byla uvedená rozhodnutí SDEU vydána, tedy k jejich účelu a smyslu a v souladu s nimi vykládat povinnosti zadavatelů v rámci aplikace zásady transparentnosti a rovného zacházení.

Jestliže zadavatelé v případě rámcových dohod uvedou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (přičemž lze doporučit, aby zadavatelé uvedli i hodnotu maximální), je možno takovou hodnotu považovat právě za limit potřebný pro naplnění zásady transparentnosti zadávacího řízení s ohledem na jistotu případných uchazečů ve smyslu uvedených rozsudků. Jelikož se však jedná o hodnotu předpokládanou a současně s ohledem na charakter rámcových dohod, lze připustit, že tato hodnota může být i překročena, a to buď nevýrazně, nebo v mantinelech nepodstatných změn smlouvy. V opačném případě se zadavatelé vystavují nebezpečí postihu ze strany Úřadu.

V případě vybočení z popsaných limitů je pak nutno považovat rámcovou dohodu za neúčinnou, čehož se mohou dovolat jak strany rámcové dohody, tak třetí osoby za splnění ostatních zákonných podmínek. Pokud se závěry uvedené v citovaných rozsudcích SDEU odrazí ve znění směrnic nebo zákona, pak bude samozřejmě bez dalšího nutno vycházet z konkrétně stanovené povinnosti vůči zadavatelům. 

Kompletní rozhodnutí je již zveřejněno na webu ÚOHS

Tiskové oddělení ÚOHS
23/062-R0031/2023[1] Zejména se jedná o rozsudky ve věcech C-216/17 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust et Coopservice ze dne 19. 12. 2018; C-23/20 Simonsen & Weel A/S ze dne 17. 6. 2021; C-274/21 a C-275/21 EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. ze dne 14. 7. 2022.

19. července 2024 / Požadavek závazného příslibu o budoucím vystavení bankovní záruky je nepřiměřený a diskriminační Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna na základě rozkladu podaného společností DVP stavby, s. r. o., a návrhu rozkladové komise zrušil prvostupňové rozhodnutí ve...

4. července 2024 / Krajský soud potvrdil, že Úřad rozhodl správně v případě Cross Zlín Krajský soud v Brně ve svém rozsudku z 13. 6. 2024 zamítl žalobu společnosti CROSS Zlín, a. s., proti druhostupňovému rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné...

26. června 2024 / ÚOHS podpoří promyšlené změny ve veřejném zadávání, nikoliv uspěchanou revoluci Vedení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže včera v rámci kulatého stolu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy diskutovalo o návrhu reformy veřejného zadávání, kterou předložilo...

19. června 2024 / ÚOHS navázal spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna podepsal dnes v Lucemburku s evropskou nejvyšší žalobkyní Laurou Codruța Kövesi dohodu o součinnosti mezi Úřadem evropského...

18. června 2024 / Pokuta 150 000 Kč pro hlavní město Prahu za nezadávání zakázek na geodetické práce Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil pokutu ve výši 150 000 korun pro hlavní město Prahu za zadání více než dvou desítek zakázek na geodetické služby...

18. června 2024 / Úvodní slovo předsedy ÚOHS Petra Mlsny na konferenci Asociace pro veřejné zakázky Konference "Veřejné zakázky ZAOSTŘENO NA..." Praha, 18. června 2024

13. června 2024 / Úřad rozvíjí spolupráci v oblasti práce s daty, uzavřel memorandum s FIS VŠE Praha Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes podepsal memorandum o spolupráci s děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Jakubem Fischerem...

7. června 2024 / ÚOHS uložil Vyššímu Brodu pokutu za udělení koncese mimo zadávací řízení Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad podaný městem Vyšší Brod a potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž byla městu uložena pokuta ve výši 800...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
Významná tržní síla
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz