Krajský soud podpořil názor Úřadu v případech zneužívání zakázkového práva

24. 5. 2023
Krajský soud v Brně zamítl dvě žaloby společnosti VYSSPA Sports Technology, s. r. o., proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V obou případech společnost napadla rozhodnutí druhého stupně ÚOHS jako nezákonná a nepřezkoumatelná. Napadenými rozhodnutími bylo potvrzeno zastavení správních řízení vedených Úřadem z důvodu nesložení kauce v zákonné výši. Předseda Úřadu zastavení řízení schválil s tím, že navrhovatel pochybil, když nesprávně určil výši kauce, kterou byl dle zákona povinen složit v souvislosti s podáním návrhu na zahájení správního řízení, a zamítl rozklady podané společností VYSSPA Sports Technology.

Případy se týkaly veřejné zakázky města Kuřim na rekonstrukci městského stadionu a veřejné zakázky statutárního města Karlovy Vary s názvem „REKO AS Karlovy Vary 2021“. Návrhy společnosti VYSSPA Sports Technology podané na ÚOHS směřovaly v obou případech proti zadávacím podmínkám veřejných zakázek, které navrhovatel považoval za diskriminační, nepřiměřené a netransparentní a domáhal se zrušení zadávacích řízení. Předseda Úřadu v soudem potvrzených rozhodnutích shrnul důvody, na jejichž základě dospěl k závěru o zjevném zneužití práva ze strany navrhovatele, který účelově předložil v zadávacích řízeních formální nabídky s mimořádně nízkou cenou, aby z ní následně vyvodil nejnižší možnou výši kauce. V jednom případě navrhovatel ze zadávacího řízení dokonce před podáním návrhu odstoupil, což z kontraktačního pohledu znamená odvolání nabídky, která zaniká včetně nabídkové ceny. V druhém případě vykazovala nabídka tak závažné nedostatky, že nešlo hovořit o vážně míněné nabídce. Kauce měly být složeny v paušální zákonem stanovené výši 100 tisíc korun, neboť nešlo určit nabídkovou cenu navrhovatele.

Soud ve svých rozsudcích (č. j. 62 Af 25/2022-108 a 62 Af 25/2022-119) konstatoval nedůvodnost žalob podaných společností VYSSPA Sports Technology, předložil argumenty svědčící o vyvrácení námitek nepřezkoumatelnosti a nesrozumitelnosti rozhodnutí Úřadu a se závěry předsedy Úřadu se ztotožnil. Podání nabídek společnosti VYSSPA Sports Technology v zadávacích řízeních soud shledal ryze účelovými s úmyslem umělého snížení kauce na její zákonné minimum.

Institut kauce má eliminovat zjevně účelové a bezdůvodné návrhy, jejichž cílem je pouhé blokování dalšího průběhu zadávacího řízení. Praktickým důsledkem skládání kauce je omezení množství návrhů podaných na ÚOHS, aby se Úřad mohl věnovat závažným případům porušení zadávacího řízení. Složená kauce je „jistinou“ za vážnost podaného návrhu a je vrácena navrhovateli, je-li jeho návrh shledán důvodným.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
23/072 –
R0039/2022, R0041/2022

11. dubna 2024 / Memorandum o spolupráci ÚOHS a ČSÚ má pomoci se sdílením informací ve státní správě Předsedové Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Českého statistického úřadu Petr Mlsna a Marek Rojíček dnes v Praze podepsali memorandum o spolupráci obou úřadů. Vzájemná spolupráce...

10. dubna 2024 / Výroční zpráva 2023 – rekordní počet potrestaných zakázaných dohod i velký nárůst prověřených zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal svou výroční zprávu za rok 2023. V publikaci Úřad shrnuje výsledky své činnosti ve všech oblastech, v nichž má svěřenu věcnou působnost...

28. března 2024 / Změna e-mailových adres ÚOHS, nově nám můžete napsat na @uohs.gov.cz V souvislosti s přechodem na jednotnou státní doménu, která spočívá ve sjednocení adres webových a e-mailových domén státní správy v České republice, změní Úřad pro ochranu hospodářské...

15. března 2024 / Už za dva měsíce přivítáme účastníky Májové konference o veřejných zakázkách Pouhé dva měsíce zbývají do Májové konference, jejíž třetí ročník bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádat 15. a 16. května 2024 v Brně. Třetí ročník konference zaměřené...

14. března 2024 / Úřad připomene pravidla veřejného zadávání na Krajských setkáních Svazu měst a obcí Odborníci z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se představí v rámci programu Krajských setkání, která pořádá v následujících týdnech v jednotlivých regionech Svaz měst a obcí České republiky

13. března 2024 / Úřad uložil VŠB TU Ostrava pokutu za chybný výběr i vyloučení dodavatele Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (dále jen „zadavatel“ nebo „VŠB Ostrava“) pokutu ve výši 300 000 korun za pochybení...

28. února 2024 / Vychází Sborník vybraných rozhodnutí ÚOHS o veřejných zakázkách z oblasti telekomunikací a telematiky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává další tematický sborník vybraných rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek, tentokrát z oboru telekomunikace a telematika. Ve sborníku jsou...

28. února 2024 / Májová konference představuje program: novinky, diskuze se soudci, pohled dodavatelů, postřehy z praxe Ve dnech 15. a 16. května 2024 pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třetí ročník Májové konference o problematice veřejných zakázek, která se poprvé uskuteční mimo prostory...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz