Už za dva měsíce přivítáme účastníky Májové konference o veřejných zakázkách

15. 3. 2024
Pouhé dva měsíce zbývají do Májové konference, jejíž třetí ročník bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádat 15. a 16. května 2024 v Brně. Třetí ročník konference zaměřené na problematiku veřejného zadávání se tentokrát neuskuteční přímo v prostorách ÚOHS, ale v kongresovém sále hotelu Continental.

Konferenci zahájí předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a v prvním bloku na něj navážou informacemi o nejnovějším dění i budoucnosti veřejného zadávání místopředsedkyně ÚOHS Markéta Dlouhá, vrchní ředitelka Leona Gergelová Šteigrová z Ministerstva pro místní rozvoj a předseda slovenského Úradu pre veřejné obstarávanie Peter Kubovič.

O judikatuře a přístupu českých správních soudů k problematice veřejných zakázek bude následně diskutovat ředitel Mojmír Florian z ÚOHS se soudci Davidem Rausem (Krajský soud v Brně) a Petrem Mikešem (Nejvyšší správní soud). Problémy, které v současném systému zadávání veřejných zakázek spatřují dodavatelé, proberou v dalším panelu Tomáš Pfeffer ze sdružení INDOC a Martin Fridrich a Jan Mareček jako zástupci sektoru ICT, resp. stavebnictví.

Závěrečná část prvního dne konference bude věnována zkušenostem z praxe kontrolních orgánů v podání vrchního ředitele Jiřího Fojtíka z Ministerstva financí a zástupců Centra pro regionální rozvoj. Paralelně bude probíhat také kulatý stůl se zástupci Odboru druhostupňového rozhodování ÚOHS, který bude věnován hodnocení nabídek na základě kvalitativních kritérií.

Konferenční program ve čtvrtek 16. května otevře prezentace na téma nejnovějšího dění na úrovni Evropské unie, které zprostředkují Vítězslava Fričová z Evropské komise a ředitelka Odboru druhostupňového rozhodování ÚOHS Iveta Pospíšilíková. Paralelně bude probíhat také kulatý stůl se zástupci první instance Úřadu, který se zaměří na problematiku stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Předposlední panel konference přinese rozmanitá témata jako bid rigging, finanční zdraví dodavatele a efektivní nákupy, která budou prezentovat advokátka Marcela Káňová (Rowan Legal), Jan Vašek (Nákupní klub) a Marcela Turčanová (APUEN Akadémia). Závěrečný bod programu pak bude věnován zkušenostem ze zadávací praxe, zejména pak problematice vendor lock-in (David Mareš, MT Legal) a změn kvalifikace a self-cleaningu dodavatele (zástupci ÚOHS).

Kompletní program konference a odkaz na registraci najdete zde

Tiskové oddělení ÚOHS
24/047

11. dubna 2024 / Memorandum o spolupráci ÚOHS a ČSÚ má pomoci se sdílením informací ve státní správě Předsedové Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Českého statistického úřadu Petr Mlsna a Marek Rojíček dnes v Praze podepsali memorandum o spolupráci obou úřadů. Vzájemná spolupráce...

10. dubna 2024 / Výroční zpráva 2023 – rekordní počet potrestaných zakázaných dohod i velký nárůst prověřených zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal svou výroční zprávu za rok 2023. V publikaci Úřad shrnuje výsledky své činnosti ve všech oblastech, v nichž má svěřenu věcnou působnost...

28. března 2024 / Změna e-mailových adres ÚOHS, nově nám můžete napsat na @uohs.gov.cz V souvislosti s přechodem na jednotnou státní doménu, která spočívá ve sjednocení adres webových a e-mailových domén státní správy v České republice, změní Úřad pro ochranu hospodářské...

14. března 2024 / Úřad připomene pravidla veřejného zadávání na Krajských setkáních Svazu měst a obcí Odborníci z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se představí v rámci programu Krajských setkání, která pořádá v následujících týdnech v jednotlivých regionech Svaz měst a obcí České republiky

13. března 2024 / Úřad uložil VŠB TU Ostrava pokutu za chybný výběr i vyloučení dodavatele Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (dále jen „zadavatel“ nebo „VŠB Ostrava“) pokutu ve výši 300 000 korun za pochybení...

28. února 2024 / Vychází Sborník vybraných rozhodnutí ÚOHS o veřejných zakázkách z oblasti telekomunikací a telematiky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává další tematický sborník vybraných rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek, tentokrát z oboru telekomunikace a telematika. Ve sborníku jsou...

28. února 2024 / Májová konference představuje program: novinky, diskuze se soudci, pohled dodavatelů, postřehy z praxe Ve dnech 15. a 16. května 2024 pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třetí ročník Májové konference o problematice veřejných zakázek, která se poprvé uskuteční mimo prostory...

7. února 2024 / Předseda ÚOHS uložil půlmilionovou pokutu Severočeské vodárenské společnosti Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna sice částečně vyhověl rozkladu zadavatele Severočeská vodárenská společnost a.s. a zrušil jeden z původních výroků o přestupku...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz