Medaili za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání převzal soudce David Raus

19. 5. 2022
V rámci Májové konference o veřejných zakázkách udělil předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna ocenění za přínos hospodářské soutěži a veřejným zakázkám JUDr. Davidu Rausovi, Ph.D.

Oceněný řadu let působí jako soudce správního senátu Krajského soudu v Brně a v rámci justice byl jedním z prvních, který se začal specializovat na problematiku hospodářské soutěže a veřejných zakázek.

Medaile, kterou předseda ÚOHS může udělovat na základě nařízení vlády č. 197/2021, je udělována osobnostem, které významným způsobem přispěly k rozvoji práva hospodářské soutěže nebo veřejného zadávání. V minulém roce toto ocenění převzal první předseda ÚOHS Stanislav Bělehrádek a akademik Josef Bejček.

JUDr. David Raus, Ph.D.

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde následně získal rovněž tituly JUDr. a Ph.D. v oboru Obchodního práva. Na fakultě dodnes vyučuje, zejména na katedře obchodního práva.

Po krátkém působení v advokacii byl v letech 1999-2003 ředitelem legislativně právního odboru na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde rovněž zastával funkci předsedy rozkladové komise pro oblast hospodářské soutěže. V roce 2003 přešel z exekutivy do justice, nejprve jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu a od roku 2006 pak jako soudce správního senátu na Krajském soudě v Brně. V rámci správního soudnictví byl jedním z prvních, kdo se specializoval na oblast ochrany hospodářské soutěže a veřejného zadávání. Od té doby se stal autorem stovek rozsudků, které formují výklad soutěžních i zakázkových pravidel. Výrazným způsobem tak ovlivňuje rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. David Raus je rovněž významným autorem odborné literatury, zejména komentářů k zákonům.

 

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/083

 

11. dubna 2024 / Memorandum o spolupráci ÚOHS a ČSÚ má pomoci se sdílením informací ve státní správě Předsedové Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Českého statistického úřadu Petr Mlsna a Marek Rojíček dnes v Praze podepsali memorandum o spolupráci obou úřadů. Vzájemná spolupráce...

10. dubna 2024 / Výroční zpráva 2023 – rekordní počet potrestaných zakázaných dohod i velký nárůst prověřených zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal svou výroční zprávu za rok 2023. V publikaci Úřad shrnuje výsledky své činnosti ve všech oblastech, v nichž má svěřenu věcnou působnost...

28. března 2024 / Změna e-mailových adres ÚOHS, nově nám můžete napsat na @uohs.gov.cz V souvislosti s přechodem na jednotnou státní doménu, která spočívá ve sjednocení adres webových a e-mailových domén státní správy v České republice, změní Úřad pro ochranu hospodářské...

15. března 2024 / Už za dva měsíce přivítáme účastníky Májové konference o veřejných zakázkách Pouhé dva měsíce zbývají do Májové konference, jejíž třetí ročník bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádat 15. a 16. května 2024 v Brně. Třetí ročník konference zaměřené...

14. března 2024 / Úřad připomene pravidla veřejného zadávání na Krajských setkáních Svazu měst a obcí Odborníci z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se představí v rámci programu Krajských setkání, která pořádá v následujících týdnech v jednotlivých regionech Svaz měst a obcí České republiky

13. března 2024 / Úřad uložil VŠB TU Ostrava pokutu za chybný výběr i vyloučení dodavatele Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (dále jen „zadavatel“ nebo „VŠB Ostrava“) pokutu ve výši 300 000 korun za pochybení...

28. února 2024 / Vychází Sborník vybraných rozhodnutí ÚOHS o veřejných zakázkách z oblasti telekomunikací a telematiky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává další tematický sborník vybraných rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek, tentokrát z oboru telekomunikace a telematika. Ve sborníku jsou...

28. února 2024 / Májová konference představuje program: novinky, diskuze se soudci, pohled dodavatelů, postřehy z praxe Ve dnech 15. a 16. května 2024 pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třetí ročník Májové konference o problematice veřejných zakázek, která se poprvé uskuteční mimo prostory...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz