Soudní dvůr EU posvětil systém přezkumu veřejných zakázek v Česku

18. 1. 2024
Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) dnes vydal rozsudek o tzv. předběžné otázce, kterou položil Krajský soud v Brně v souvislosti s přezkumem veřejných zakázek v České republice. Soudní dvůr konstatoval, že česká právní úprava je v souladu s unijním právem.

Krajský soud v Brně se v souvislosti s žalobou dodavatele CROSS Zlín, a. s., proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dotazoval unijního soudu, zda je v souladu s evropskými zadávacími směrnicemi, když česká právní úprava umožňuje zadavateli uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku v mezidobí mezi pravomocným rozhodnutím předsedy ÚOHS a před podáním žaloby proti tomuto rozhodnutí ke správnímu soudu.

Z čl. 2 odst. 3 směrnice 89/665 vyplývá, že pokud orgán prvního stupně, který je nezávislý na veřejném zadavateli, přezkoumává rozhodnutí o zadání zakázky (v našem pojetí tedy rozhodnutí o výběru), nemůže veřejný zadavatel uzavřít smlouvu na tuto zakázku dříve, než tento orgán prvního stupně rozhodne buď o návrhu na předběžné opatření, nebo o návrhu na přezkum.

SDEU ve svém rozsudku konstatoval, že není relevantní, zda je přezkumný orgán soudem nebo se jedná o správní úřad. Uvedené ustanovení totiž pouze vyžaduje, aby byl onen orgán nezávislý na veřejném zadavateli, nijak z něj nevyplývá, že tento orgán musí být soudem. Členské státy mají pravomoc svěřit přezkum veřejných zakázek orgánům, které nemají charakter soudního tělesa. V tomto případě pak mají členské státy povinnost zajistit, aby domnělé vady při výkonu svěřených pravomocí tohoto orgánu podléhaly soudnímu přezkumu.

Velice zjednodušeně řečeno se jednalo o otázku, zda může zadavatel uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku, pokud její zadání bylo předmětem přezkumu před ÚOHS, již po nabytí právní moci rozhodnutí ÚOHS, nebo zda by mělo být uzavření smlouvy zablokováno až do doby, než o věci pravomocně rozhodne správní soud. SDEU tedy objasnil, že ÚOHS je přezkumným orgánem, který odpovídá požadavkům směrnice, a po jeho pravomocném rozhodnutí ve věci výběru dodavatele již není dle evropské úpravy nutno automaticky blokovat zadavatele při uzavření smlouvy na veřejnou zakázku.

Kompletní rozsudek naleznete zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62022CJ0303

 

Tiskové oddělení ÚOHS
24/015

7. února 2024 / Předseda ÚOHS uložil půlmilionovou pokutu Severočeské vodárenské společnosti Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna sice částečně vyhověl rozkladu zadavatele Severočeská vodárenská společnost a.s. a zrušil jeden z původních výroků o přestupku...

31. ledna 2024 / Registrace na Májovou konferenci 2024 byla zahájena Dvoudenní konference o veřejných zakázkách, kterou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravuje na 15. a 16. května tohoto roku, již má zpřístupněnu registraci. Rezervujte si už...

30. ledna 2024 / Uvádíme na pravou míru: Seznam Zprávy – Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů Server Seznam Zprávy uveřejnil 30. ledna 2024 článek s titulkem „Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů“ (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-zemanuv-favorit-se-v-antimonopolnim-uradu-zbavil-expertu-na-korupci-244542...

25. ledna 2024 / Spolupráce ÚOHS s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) Evropský pověřený žalobce (EDP) působící při Krajském státním zastupitelství v Brně Pavel Pukovec prezentoval v rámci své přednášky na ÚOHS dne 25. 1. 2024 poslání a pravomoci Úřadu...

24. ledna 2024 / Kulatý stůl o budoucnosti veřejných zakázek Zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se dnes zúčastnili kulatého stolu, v rámci něhož byla předmětem debaty otázka, zda je nezbytná reforma dozoru nad zadáváním veřejných...

18. ledna 2024 / Nový metodický den seznámil zadavatele s tím, jak se vyvarovat chyb při uveřejňování smluv V návaznosti na dlouhodobě se opakující pochybení zadavatelů zejména z řad měst a obcí při plnění uveřejňovacích povinností připravil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve...

16. ledna 2024 / ÚOHS zrušil výběr dodavatele v tendru na další etapu metra D Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal prvostupňové rozhodnutí, v němž vyhověl návrhu dodavatele „PVM Metro DII JV“ a zrušil rozhodnutí o výběru dodavatele a všechny následující...

9. ledna 2024 / Save the Date - Májová konference 2024 Májová konference o veřejných zakázkách proběhne v letošním roce ve dnech 15. a 16. května 2024

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz