Bid rigging a výběrová řízení

Soutěž mezi uchazeči o zakázku je nejefektivnějším nástrojem pro dosažení nejvyšší kvality požadovaného plnění, tedy dodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, a to za co nejnižší cenu. Veřejné i soukromé organizace proto spoléhají, že vyhlášením výběrového řízení získají optimální plnění za dobrou cenu, tj. ekonomicky nejvýhodnější nabídku. 

Vyhlášením soutěže se dosáhne nižších cen nebo lepší kvality a inovace pouze tehdy, když spolu uchazeči o zakázku skutečně soutěží, to znamená čestně a nezávisle si konkurují o získání zakázky.

Dohody uzavírané mezi uchazeči o veřejné zakázky zpravidla vedou k neúměrnému navyšování ceny, zhoršení kvality zboží nebo služeb a mají tak přímý negativní dopad na celou společnost. Bid rigging je jednou z forem zakázaných tajných kartelových dohod, které jsou ve vyspělých zemích postihovány podle práva na ochranu hospodářské soutěže, trestními i dalšími předpisy.

Podstatou těchto zakázaných dohod je, že se podniky (soutěžitelé), u kterých se jinak předpokládá, že si budou konkurovat, tajně dohodnou a zvýší ceny či sníží kvalitu zboží nebo služeb pro kupující, kteří si přejí získat zboží nebo služby prostřednictvím výběrového řízení. Bid rigging je často spojen s dalšími delikty, zejména korupcí, běžně bývá dobře a dlouhodobě organizovaný a navenek se může jevit jako férový konkurenční boj. Odhalovat a předcházet takovým praktikám je v zájmu každého veřejného zadavatele, neboť tak šetří veřejné prostředky; ušetřené prostředky pak mohou být použity na uspokojení více či kvalitnějších veřejných služeb. Odhaduje se, že kartelová dohoda zvýší cenu požadovaného zboží (služeb či díla) o 10 až 50 %. Každoročně je přitom do veřejných zakázek investováno přes deset procent hrubého domácího produktu České republiky (řádově stovky miliard korun).

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz