Aktuální trendy v oblasti veřejné podpory

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno pořádá 4. listopadu 2008 seminář s názvem Aktuální trendy v oblasti veřejné podpory. Své zkušenosti přednesou pracovníci ÚOHS a Evropské komise.

Posluchači budou seznámeni s aktuálním stavem a vývojem legislativy veřejné podpory i praktickými zkušenostmi z její aplikace. Důležitou součástí je samotná identifikace veřejné podpory, tj. kumulativní naplnění všech jejich znaků. Výklad právních otázek bude prezentován pomocí řady judikátů Evropského soudního dvora a konkrétních rozhodnutí Evropské komise.

Program semináře:

  1. Úvodní slovo (Martin Pecina, předseda ÚOHS, Petr Bajer ředitel RHK)
  2. Aktuální stav poskytování veřejné podpory v ČR, de lege ferenda  (Kamil Rudolecký, I. místopředseda ÚOHS)
  3. Dopravní infrastruktura a problematika veřejné podpory ( Henrieta Jany-Rosková, case handler, Evropská komise)
  4. Diskuse
  5. Přestávka s občerstvením
  6. Obecná bloková výjimka pro veřejnou podporu (Petr Križan, ředitel odboru veřejné podpory, ÚOHS)
  7. Nová pravidla pro poskytování veřejné podpory na ochranu životního prostředí (Jitka Dlouhá, case handler, Evropská komise)
  8. Diskuse
  9. Závěr

Seminář se koná 4.11.2008 od 9.00 do 16.00 (registrace od 8.30) v konferenčním sále v nové budově sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na třídě Kpt. Jaroše 7 v Brně. Účastnický poplatek činí 1000 Kč.

Přihlášku naleznete na této adrese.

13/10/2008

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz