Podzimní konference o veřejných zakázkách

25.-26. října 2010

Zadávání veřejných zakázek a jeho transparentnost patří bezesporu k nejdiskutovanějším tématům dneška. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jakožto orgán dohledu nad zadáváním zakázek má přitom v těchto diskuzích významné místo, neboť jeho verdikty rozhodují o tom, zda v konkrétní veřejné zakázce probíhalo vše podle zákona.

Rozhodnutí Úřadu tedy nezajímají pouze širokou veřejnost, která je vnímá zejména z pohledu účelného vynakládání veřejných prostředků, ale především samotné účastníky zadávacích řízení - zadavatele a uchazeče. Kromě průběžného poskytování informací z oblasti veřejných zakázek pořádá Úřad i specializované konference, na nichž podrobněji seznamuje se svou rozhodovací praxí.

Jinak tomu nebude ani na připravované Podzimní konferenci. Hlavní část programu bude věnována nejnovějšímu dění v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a také aktuální rozhodovací praxi Úřadu či tématu zakázaných dohod mezi uchazeči o veřejné zakázky – tzv. bid-rigging. Odborníci na veřejné zakázky z ÚOHS, ale i z oblasti justice a advokacie se budou rozsáhle zabývat také zákazem plnění a neplatností smluv či nezákonným dělením zakázek.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz