Svatomartinská konference 2020

Vzhledem k epidemiologické situaci a opatřením vlády se letošní Svatomartinská konference neuskuteční ani v avizovaném online formátu.

 

Program letošní Svatomartinské konference zahrnuje témata z hospodářské soutěže i veřejné podpory

Navzdory ztíženým podmínkám, které si vyžádaly uskutečnění Svatomartinské konference 2020 výlučně v on-line formátu, usiluje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o přípravu co nejatraktivnějšího programu jak pro zájemce o problematiku ochrany hospodářské soutěže, tak i veřejné podpory. Konference se uskuteční 11. a 12. listopadu 2020.

První den konference bude věnován soutěžnímu právu. V pilotním panelu se čelní představitelé soutěžních úřadů České republiky, Slovenska a Rakouska budou zamýšlet nad budoucností soutěžního práva a politiky. Další panelové diskuze se budou týkat dopadů koronavirové pandemie na ochranu hospodářské soutěže a chystané novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, jejímž cílem je (nejen) transpozice směrnice ECN+. Závěr prvního dne konference obstará panel o ochraně hospodářské soutěže v energetice. Mezi přednášejícími se kromě zástupců ÚOHS objeví představitelé akademiků i advokacie, počítá se rovněž s příspěvkem pracovníka DG Comp Evropské komise.

Vzhledem k tomu, že kvůli epidemiologickým opatřením neproběhla v červnu konference o veřejné podpoře, bude druhý den Svatomartinské konference netradičně věnován právě této problematice.  V sérii přednášek proberou zástupci ÚOHS, Evropské komise a justice aktuální dění v oblasti veřejné podpory, zejména otázky související s podpůrnými opatřeními určenými na podporu ekonomiky v době koronavirové pandemie a dále připravované revize právních předpisů upravujících veřejnou podporu.

Registrace na Svatomartinskou konferenci bude zahájena v nejbližší době.

 

Kompletní program Svatomartinské konference 2020 Kompletní program Svatomartinské konference 2020 413 KB

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz