Svatomartinská konference – poslední trendy a vývoj soutěžního práva 2010

11. a 12. listopadu 2010
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7, Brno

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá čtvrtou podzimní konferenci zaměřenou na poslední trendy a vývoj v oblasti soutěžního práva a politiky. Konference se uskuteční ve dnech 11. – 12. listopadu 2010 v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně. 

Svatomartinská konference bude výbornou příležitostí k získání aktuálních informací o nejvýznamnějších událostech z oblasti českého, evropského a celosvětového soutěžního práva a politiky, které se odehrály v uplynulém roce. Bude zároveň místem setkání českých i zahraničních soutěžních expertů ze soutěžních úřadů a jiných státních orgánů, Evropské komise, podnikatelské sféry, advokátních kanceláří, soudů, i akademické sféry.

V letošním roce jsou témata připravena tak, aby byla co nejaktuálnější a aby v co největší míře odpovídala problémům, se kterými se právní praxe setkává. Nebude chybět tradiční téma "Co nového v hospodářské soutěži". Mezi další diskutovaná témata letošní konference budou patřit problematika spravedlivého procesu, včetně otázek přístup k leniency dokumentům, šetření na místě nebo předkládání ekonomických analýz správním orgánům a soudům. Z pohledu regulovaného subjektu, jeho právních zástupců i správních orgánů budou dále projednávány otázky sektorové i soutěžní regulace v oblasti energetiky. Nebude chybět ani představení posledních trendů ve více-ekonomickém přístupu.

Konference bude probíhat v českém a anglickém jazyce se simultánním tlumočením.

Účastnický poplatek činí 4.000,- Kč pro veřejnost. Pro studenty, akademiky a státní zaměstnance poplatek činí 1.000,- Kč (při neúčasti registrovaného účastníka je poplatek převoditelný na jinou osobu; částečné navrácení je možné pouze ze závažných zdravotních důvodu). Počet účastníků je omezen kapacitou sálu.

Bližší údaje lze získat u asistentky ředitele Sekce hospodářské soutěže, Petry Hodinářové (petra.hodinarova@compet.cz, tel. 542 167 291).

Máte dotaz na pracovníky ÚOHS nebo jiné odborníky na hospodářskou soutěž a obáváte se, že nebude v rámci diskuze v průběhu konference čas nebo příležitost jej položit?

Rádi bychom, aby Svatomartinská konference nebyla jen přednáškou ze strany ÚOHS a pozvaných panelistů, ale aby především dala prostor k diskuzi o tématech a problémech, se kterými se běžně setkáváte ve své praxi. Z toho důvodu uvítáme jakékoli dotazy od dnešního dne až do zahájení konference, a to formou videonahrávky, kterou vytvoříte a doručíte nám ji buď na výše uvedené e-mailové adresy (do rozsahu 10 MB) nebo poštou na CD či ji uložíte na Internet a pošte nám odkaz. Požádáme Vás o představení a stručné uvedení Vašeho dotazu, popř. i konkrétní osoby, na kterou je směrován.

V diskuzních blocích v průběhu konference se poté pokusíme co nejvíce Vašich dotazů zodpovědět a prodiskutovat s přítomnými panelisty a účastníky konference. Dotazy se mohou týkat samotných témat konference, ale i jiných oblastí.

17/09/2010

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz