Konference o veřejných zakázkách

Ve dnech 27. a 28. ledna 2010 se v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na tř. Kpt. Jaroše č. 7 v Brně uskuteční dvoudenní konference o aktuálních otázkách v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Odborná veřejnost bude seznámena především s novelou zákona o veřejných zakázkách, která nabyla účinnosti počátkem letošního roku. Důraz bude kladen na otázky zákazu plnění smlouvy, který může nově Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložit či vedení rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

Diskutovány budou rovněž aktuální případy z rozhodovací praxe ÚOHS. Přednášejícími budou především zaměstnanci orgánu dohledu.

Na konferenci již není možné se přihlásit, kapacita sálu byla vyčerpána.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz