Evropský soutěžní den

Evropský soutěžní den je tradiční událost organizovaná předsedající zemí Evropské unie. Jedná se o příležitost k výměně názorů a zkušeností se soutěžním právem a soutěžní politikou mezi soutěžními úřady, státními orgány, národními i komunitárními soudy a odbornou veřejností.

Hlavní myšlenka Evropského soutěžního dne se zrodila v roce 2000, kdy tehdejší komisař pro hospodářskou soutěž Mario Monti navrhl, aby soutěžní úřady organizovaly Soutěžní den za účelem získání podpory Evropské komise pro své aktivity a prosazování soutěžních zákonů, a to v rámci otevřeného fóra složeného ze zástupců odborného i akademického světa dané členské země. Evropský soutěžní den měl rovněž osvětlit oblast hospodářské soutěže občanům před tím, než členské státy započaly celkovou modernizaci politiky hospodářské soutěže.

Tento rok se Evropský soutěžní den konal 13. a 14. května 2009 v Brně v kongresovém centru hotelu Holiday Inn. Na programu bylo soukromoprávní prosazování soutěžního práva, problematika dominantního postavení a vzájemné vztahy leniency programu, narovnání a trestního postihu kartelů. Druhý den konference byl vyhrazen pátému výročí Evropské soutěžní sítě (ECN European Competition Network), spolupráci mezi národními soutěžními úřady a diskusi na téma finanční krize a hospodářská soutěž.

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz