Druhá výroční konference o prosazování soutěžního práva v nově přistoupivších zemích Evropské unie

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je jedním z organizátorů Druhé výroční konference o prosazování soutěžního práva v nově přistoupivších zemích Evropské unie, která se uskuteční 23. dubna 2010 v prostorách sídla ÚOHS na třídě Kpt. Jaroše 7 v Brně.

druha výroč. konference

Státy, které v nedávné době přistoupily do Evropské unie, za sebou mnohdy mají dlouhou historii v oblasti prosazování soutěžního práva. Tyto členské státy charakterizují menší, otevřené tržní ekonomiky, které se musely vypořádat s překotným privatizačním procesem. Česká republika, Polsko a Maďarsko rovněž prošly obdobným historickým vývojem, řeší tedy podobné tržní situace a problémy, mj. účtování nepřiměřených cen, bid rigging, odmítnutí přístupu a otázky spojené se současnou hospodářskou krizí.

Cílem mezinárodní konference je prodiskutovat tyto společné problémy, a to na základě neustále rostoucích zkušeností v oblasti soutěžní politiky. Účastníci konference tak budou řešit témata, jež vyvstala v souvislosti s nejnovějším vývojem v prosazování soutěžního práva, kontrole spojování soutěžitelů, vertikálních dohodách a aplikaci ekonomického přístupu.

Konferenci zahájí předseda Úřadu Petr Rafaj, mezi řečníky budou místopředseda ÚOHS Robert Neruda, ředitel Sekce legislativy, ekonomiky a mezinárodních záležitostí ÚOHS Michal Petr, profesor Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Josef Bejček, Philip Marsden z britského Office of Fair Trading, Ioannis Kokkoris, profesor Bocconi University, Gergely Csorba a Milan Brouček, hlavní ekonomové českého a maďarského soutěžního úřadua další soutěžní experti z ČR, Maďarska, Polska či Řecka.

Konference je určena pro odborníky v oblasti hospodářské soutěže. Podrobnější informace ke konferenci, registraci a informace o konferenčním poplatku naleznete zde: http://www.eccompetitionlaw.eu/

Vývoj vymáhání soutěžního práva - důležitá rozhodnutí

Předsedající: Marsden, Philip (Office of Fair Trading, BIICL)

file icon Le Berre, Morvan (Wardyński i Wspólnicy sp.k.) 606 KB

file icon Neruda, Robert (místopředseda ÚOHS) 504 KB

file icon Tóth, Tihamér (Competition Law Research Centre, PPKE-JÁK, White & Case) 130 KB

Kontrola spojování soutěžitelů

Chair: Kokkoris, Ioannis (Bocconi University)

file icon Kokkoris, Ioannis (Bocconi University) 2.8 MB

file icon Szilágyi, Pál (Competition Law Research Centre, Hungary) 79 KB

file icon Bednářová, Barbora (AK Becker&Poliakoff, někdejší poradkyně místopředsedy ÚOHS) 851 KB

Ekonomická analýza v soutěžním právu

Předsedající: Brouček, Milan (ředitel Odboru hlavního ekonoma, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže)

file icon Csorba, Gergely (hlavní ekonom, Hungarian Competition Authority) 227 KB

file icon Brouček, Milan (ředitel Odboru hlavního ekonoma, ÚOHS) 1.1 MB

Bejcek, Josef (profesor Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)

Vertikální dohody

Předsedající: Tóth, Tihamér (Competition Law Research Centre, PPKE-JAK, White & Case)

Szakadát, László (Competition Council, Hungarian Competition Authority)

file icon Petr, Michal (ředitel Sekce legislativy, ekonomiky a mezinárodních záležitostí ÚOHS) 1.5 MB

Banyaiova, Lucie (AK Salans)

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz