Svatokateřinská konference v oblasti veřejné podpory

25. listopadu 2010

Registr podpor malého rozsahu (neboli podpor de minimis), který začal v tomto roce fungovat, bude jedním z hlavních témat již tradiční konference o veřejné podpoře. Účastníci konference budou informování i prvotních zkušenostech s provozem tohoto registru a místopředseda ÚOHS Hynek Brom je rovněž seznámí se sankčními řízeními, která musela být zahájena kvůli neplnění povinností, jež s registrem souvisejí. Prostor dostane i zhodnocení nejnovější judikatury v této oblasti a spolupráce s Evropskou komisí při řešení jednotlivých případů veřejné podpory. Na konferenci vystoupí kromě odborníků z ÚOHS a českého soudnictví také zástupce Evropské komise.

Medailony přednášejících 

JUDr. Hynek Brom

JUDr. Hynek Brom věnuje svůj příspěvek správním řízením v oblasti veřejné podpory.

Ing. Petr Križan

Ing. Petr Križan bude celou konferenci moderovat a spolu s přednášejícími odpovídat na Vaše dotazy.

JUDr. Michael Kincl

Ve svém příspěvku bude pojednávat o aktuálních rozhodnutích institucí EU v oblasti veřejné podpory.

Aleš Musil

Vzhledem k tomu, že se zabývá mimo jiné i vztahem mezi hospodářskou soutěží a ochranou spotřebitele, zaměří se ve svém příspěvku i na dopad těchto opatření na evropského spotřebitele.

Mgr. Ondřej Dostal

Příspěvek na téma "Spolupráce s Evropskou komisí při řešení případů veřejné podpory" bude věnován modelovým situacím, kdy dochází k interakci mezi ČR a EK v dané oblasti a nástrojům pro zlepšení efektivity spolupráce. Prezentace bude doplněna o postřehy z aplikační praxe. 

Mgr. Iva Příkopová

Ve svém příspěvku se zaměří na shrnutí principů veřejné podpory, koncept podpory malého rozsahu (de minimis), metodické nastavení centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis) a zkušenosti s jeho fungováním v prvním roce provozu.

Mgr. Tomáš Ehrenberger

Ve svém příspěvku se zaměří na nový zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, jenž reguluje postup státu, krajů a obcí při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní přepravou a veřejnou linkovou dopravou. Zákon je účinný od 1. července 2010 a představuje základní právní předpis v oblasti veřejných služeb v přepravě cestujících spolu s Nařízením EP a Rady (ES) č. 1370/2007.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz